יום ה', יח’ באייר תשע”ט
 
 
תהא שנה זו שנת שגשוג וצמיחה לתכנית הקשר הרב דורי המציבה כמטרה ערכים לנתינה, סובלנות, הקשבה והמשך תיעוד ושימור סיפורים במאגר סיפורי מורשת עולמי בבית התפוצות.

לחצו כאן לתהליך סרטון הסבר סיפורים מ"שלמון" תהא שנה זושנת שגשוג וצמיחה לתכנית הקשר הרב דורי המציבה כמטרהערכים לנתינה, סובלנות, הקשבהוהמשך תיעוד ושימור סיפורים במאגר סיפורי מורשת עולמי בבית התפוצות.

 
 
מידע לקהילת "שלמון
מועצת תלמידים
מרחבים כיתתיים
ייחודיות בית ספרית
מקצועות הלימוד
לוח אירועים
הקשר הרב דורי
ספריית שלמון ע"ש מרב פאוזנר
נבחרת מנהיגוטק מלמדת
חיים ברשת
למידה בשעת חירום
פעילויות תנועות הנוער צופים והשומר הצעיר