יום ב', ב’ בטבת תשע”ט
 
 
תהא שנה זו שנת שגשוג וצמיחה לתכנית הקשר הרב דורי המציבה כמטרה ערכים לנתינה, סובלנות, הקשבה והמשך תיעוד ושימור סיפורים במאגר סיפורי מורשת עולמי בבית התפוצות.

לחצו כאן לתהליך סרטון הסבר סיפורים מ"שלמון" תהא שנה זושנת שגשוג וצמיחה לתכנית הקשר הרב דורי המציבה כמטרהערכים לנתינה, סובלנות, הקשבהוהמשך תיעוד ושימור סיפורים במאגר סיפורי מורשת עולמי בבית התפוצות.

 
 
ייחודיות בית ספרית
מרחבים כיתתיים
לוח אירועים
מקצועות הלימוד
הקשר הרב דורי
מועצת תלמידים
ספריית שלמון ע"ש מרב פאוזנר
נבחרת מנהיגוטק מלמדת
חיים ברשת
למידה בשעת חירום
אמנות