יום ג', י’ באלול תשע”ח.
 
 
 
משחקים שנבנו ע"י צוות ביה"ס ותלמידים

הסבר לKAHOOT *YouTube:Lkq_7pWwPA4* נושא : חיים ברשת

 
 
ייחודיות בית ספרית
מרחבים כיתתיים
לוח אירועים
מקצועות הלימוד
הקשר הרב דורי
מועצת תלמידים
ספריית שלמון ע"ש מרב פאוזנר
נבחרת מנהיגוטק מלמדת
חיים ברשת
פינת החי ב"שלמון"
למידה בשעת חירום
אמנות