יום ב', ב’ בטבת תשע”ט
 
 
משחקים שנבנו ע"י צוות ביה"ס ותלמידים

הסבר לKAHOOT *YouTube:Lkq_7pWwPA4* נושא : חיים ברשת

 
 
ייחודיות בית ספרית
מרחבים כיתתיים
לוח אירועים
מקצועות הלימוד
הקשר הרב דורי
מועצת תלמידים
ספריית שלמון ע"ש מרב פאוזנר
נבחרת מנהיגוטק מלמדת
חיים ברשת
למידה בשעת חירום
אמנות