יום ה', יח’ באייר תשע”ט
 
 

לבית ספר "שלמון" שני המנונים:הותיק, שנכתב לפני עשרות שנים והחדש שחובר על ידי המורה הותיקה למוזיקה, תמר פורת. לפניכם שני ההמנונים: בית הספר שמו" שלמון", בו לומדים אנחנו כאן. בתחילת דרכו היו בו גם צריפים בהם למדו. גשם על שולחן דלף, רוח-ים פנים ליטפה, אז חלמו עוד על בית אבן וחצר גדולה,יפהפזמון:לתפארת הוא היום, התגשם לו החלום, תלמידים יוצאים ממנו:אחד חכם,שני גאון..השמועה פרשה כנפיים כאן בראשון לציון,שמו נישא על השפתיים, כי "שלמון" נשאר "שלמון"!כל שנה במרץ רב מתחדשים הלימודים,המורים הכי טובים בו דרך-ארץ מלמדים.קצת עיברית וגם חשבון,התעמלות,אנגלית,תורהוהדרך ארוכה היא,קצת קשה ההתחלה...לתפארת הוא היום...עם הזמן לומדים יותר,כל שנה עולים כיתה, כל החברים ביחד,הוא והיא וגם אתה.השכלה ונסיון אנו כאן הרבה רוכשים,לאהוב וגם ללמוד כאן,כמו אותם הראשונים. *YouTube:0U-FCxA6v1Q*

 
 
מידע לקהילת "שלמון
מועצת תלמידים
מרחבים כיתתיים
ייחודיות בית ספרית
מקצועות הלימוד
לוח אירועים
הקשר הרב דורי
ספריית שלמון ע"ש מרב פאוזנר
נבחרת מנהיגוטק מלמדת
חיים ברשת
למידה בשעת חירום
פעילויות תנועות הנוער צופים והשומר הצעיר