יום ב', ב’ בטבת תשע”ט
 
 

משימת לוח שיתופי ליום המשפחה לחצו על הקישור ופעלו על פי ההוראות

 
 
ייחודיות בית ספרית
מרחבים כיתתיים
לוח אירועים
מקצועות הלימוד
הקשר הרב דורי
מועצת תלמידים
ספריית שלמון ע"ש מרב פאוזנר
נבחרת מנהיגוטק מלמדת
חיים ברשת
למידה בשעת חירום
אמנות