יום ה', יח’ באייר תשע”ט
 
 

מוזמנים להיכנס ולקבל השראה.סיפורים מכל הארץ, מכל העולם....לחצו לאתר "הקשר הרב דורי"

 
 
מידע לקהילת "שלמון
מועצת תלמידים
מרחבים כיתתיים
ייחודיות בית ספרית
מקצועות הלימוד
לוח אירועים
הקשר הרב דורי
ספריית שלמון ע"ש מרב פאוזנר
נבחרת מנהיגוטק מלמדת
חיים ברשת
למידה בשעת חירום
פעילויות תנועות הנוער צופים והשומר הצעיר