יום ש', י’ בתמוז תשע”ח
 
 
 

בית הספר הממלכתי קהילתי "שלמון" - בי"ס לפדגוגיה משחקית לומדים, זה שם המשחק ! תלמידים, מורים והורים יקרים, שנת הלימודים תשע"ח יצאה לדרך! גם השנה הצבנו לפנינו מטרות בתחומים הלימודיים והחברתיים-ערכיים. גם בשנה זו נמשיך לשאוף להישגים בכל התחומים, על בסיס החזון החינוכי שלנו . אנו רואים בחינוך הערכי ובטיפוח כל פרט וקידומו להישגים- השקפת עולם. החינוך בגישה זו לחיים מבוסס על ערכים של נתינה וערבות הדדית, קבלה, הקשבה, פתיחות, חדוות למידה, סקרנות ויצירתיות. בהיבט הפדגוגי אנו עמלים על חדשנות והתעדכנות. הפדגוגיה המשחקית ממשיכה להוות כלי פדגוגי להעצמה, הוראה מותאמת, להעלאת הקרבה והאכפתיות בין באי בית הספר, כלי להנעת למידה בהנאה. התרבות הבית ספרית מעודדת ומטפחת תקשורת בינאישית מיטבית. אנו מעודדים את הילדים לפעול באחריות ולהפוך לאזרחים תורמים ואכפתיים בחברה. קדימויות לפעולה לשנת הלימודים תשע"ח הקדימויות לפעולה נגזרות מתפיסת העולם של בית-הספר ומיעדי מערכת החינוך (משרד החינוך, המחוז, הרשות המקומית), וממיפוי ההישגים של התלמידים. היבט פדגוגי - משפרים הישגים. העלאת הישגי התלמידים במקצועות הליבה: שפה, מתמטיקה, אנגלית ומדעים. יישום דרכי הוראה/למידה/הערכה עדכניים תוך התייחסות לשונות ולצרכים המיוחדים של התלמידים. ביה"ס מאפשר קידום אישי לימודי, ערכי ורגשי גם במסגרות פרטניות של קבוצות קטנות ויחידים. היבט חברתי וערכי – דרך ארץ כדרך חיים. · טיפוח אקלים חברתי בית ספרי המעודד מפגשים של דיאלוג מכבד בין כל השותפים. נקפיד על קיום כללי קוד ההתנהגות כדי ליצור אקלים בטוח ונעים לכל באי ביה"ס. · השנה התלמידים יבחרו במועצת תלמידים בתום תהליך למידה סביב ערכי הדמוקרטיה והיושר. מועצה זו תתכנס למפגשים מעודדי מנהיגות צעירה. · נגביר את העיסוק בערכים מהמורשת היהודית והציונית בשעות שנועדו לכך, בעת חגים ומועדים ועוד. שיתוף הפעולה הפורה בין כל באי ביה``ס: תלמידים, מורים והורים יהיה נר לרגלנו גם בשנה זו וביחד נצעיד את ביה``ס במעלה ההצלחה. שלכם, מיכל גלבוע סרוסי – מנהלת בית-הספר

 
 
ייחודיות בית ספרית
מרחבים כיתתיים
לוח אירועים
מקצועות הלימוד
הקשר הרב דורי
מועצת תלמידים
ספריית שלמון ע"ש מרב פאוזנר
נבחרת מנהיגוטק מלמדת
חיים ברשת
פינת החי ב"שלמון"
למידה בשעת חירום
אמנות