יום ה', יח’ באייר תשע”ט
 
 

קהילת "שלמון" היקרה, אנו נמצאים בפתחה של שנת לימודים חדשה– תשע"ט. התמניתי בשמחה רבה לנהל את בי"ס "שלמון" וכולי התרגשות לקראת העשייה החדשה. אלמד במהלך החודשים הראשונים להכיר אתכם התלמידים, את המסורות היפות,הנהוגות בביה"ס וביחד נצעיד את ביה"ס להיות מקור גאווה לכל הקהילה. אני מאמינה בשיתופי פעולה ובשיח מתמיד במעגלים שונים, שיקדמו את ביה"ס ויצרו אוירה נעימה המעודדת ומטפחת אקלים מיטבי. אני מקדמת בברכה את תלמידי כיתות א' החדשים אשר מצטרפים למשפחת "שלמון" ואת כל התלמידים החדשים שהגיעו ושובצו בכל כיתות ביה"ס. שולחת ברכות ואיחולי הצלחה למורים החדשים, שהצטרפו לבית-ספרנו ומאחלת לכולנו שנת עשייה פורייה מהנה וחווייתית. שלכם ובשבילכם מירית אנה מויאל מנהלת ביה"ס

 
 
מידע לקהילת "שלמון
מועצת תלמידים
מרחבים כיתתיים
ייחודיות בית ספרית
מקצועות הלימוד
לוח אירועים
הקשר הרב דורי
ספריית שלמון ע"ש מרב פאוזנר
נבחרת מנהיגוטק מלמדת
חיים ברשת
למידה בשעת חירום
פעילויות תנועות הנוער צופים והשומר הצעיר