יום ג', כז’ בתשרי תשע”ה
 
 
לוח אירועים
מרחבים כיתתיים
טפסים חשובים
השאלת ספרי לימוד
ייחודיות בית ספרית
מקצועות הלימוד
הקשר הרב דורי
קישורים חשובים
מועצת תלמידים
מפתח הל"ב ופעילויות חברתיות
מערכת שעות עפ"י כיתות
הגלריה של "שלמון"
מידעון הורים
ספריית שלמון ע"ש מרב פאוזנר
מידע למשפחות עולים חדשים
יועצת ביה"ס ד"ר חנה גוטמן
הגוף הירוק
למידה בחירום
"הנוער העובד והלומד" בבי"ס "שלמון"
"צלילי המוזיקה" תמי פורת
פינת החי ב"שלמון"
ממצאי שאלוני אקלים תשעג
למידה בשעת חירום
חיפוש באתר