יום א', ב’ בחשון תשע”ח.
 
 
 
 
מרחבים כיתתיים
לוח אירועים
ייחודיות בית ספרית
מקצועות הלימוד
הקשר הרב דורי
מועצת תלמידים
ספריית שלמון ע"ש מרב פאוזנר
נבחרת מנהיגוטק מלמדת
חיים ברשת
פינת החי ב"שלמון"
למידה בשעת חירום