יום ו', כז’ בכסלו תשע”ה
 
 
לוח אירועים
מרחבים כיתתיים
טפסים חשובים
השאלת ספרי לימוד
ייחודיות בית ספרית
מקצועות הלימוד
הקשר הרב דורי
קישורים חשובים
מועצת תלמידים
מפתח הל"ב ופעילויות חברתיות
מערכת שעות עפ"י כיתות
הגלריה של "שלמון"
מידעון הורים
ספריית שלמון ע"ש מרב פאוזנר
מידע למשפחות עולים חדשים
יועצת ביה"ס ד"ר חנה גוטמן
הגוף הירוק
חיים ברשת ולמידה בחירום
"הנוער העובד והלומד" בבי"ס "שלמון"
"צלילי המוזיקה" תמי פורת
פינת החי ב"שלמון"
צהרון שלמון
למידה מבוססת מקום חקר מקומות בראשל"צ
למידה בשעת חירום
חיפוש באתר