יום ה', יא’ בשבט תשע”ט
 
 
קרא עוד...
לפניכם קישורים לאתרים שיסייעו לכם במהלך לימודיכם.אתם מוזמנים להציע קישורים נוספים
קרא עוד...
קרא עוד...
משחקים שנבנו ע"י צוות ביה"ס ותלמידים
קרא עוד...
ייחודיות בית ספרית
מרחבים כיתתיים
לוח אירועים
מקצועות הלימוד
הקשר הרב דורי
מועצת תלמידים
ספריית שלמון ע"ש מרב פאוזנר
נבחרת מנהיגוטק מלמדת
חיים ברשת
למידה בשעת חירום
אמנות
פעילויות תנועות הנוער צופים והשומר הצעיר