בי''ס שלמון ראשון לציון

בי''ס שלמון ראשון לציון

ייחודיות בית ספרית

חלון לשלמון - מידעון בית הספר

ניהול

דבר המנהלת, מירית אנה מויאל

מקצועות הלימוד

קישור לאתר המפמ"ר 929 תנ"ך

הקשר הרב דורי

בית ספר "שלמון", בית הספר לפדגוגיה משחקית

חיים ברשת

משימות בנושא בטיחות ברשת

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA